Σχετικά

  • Europlastica IKE
  • ΑΦΜ:801136554
  • Αρ. ΓΕΜΗ:149938405000
  • Εταίροι:Προκοπης Κατσαούνης(50%) & Δημήτρης Κατσαουνης(50%)
  • Διαχειρηστής:Προκοπης Κατσαούνης
  • 'Eδρα:Βιοτεχνικό Πάρκο Θέρμης 0 57001 Θεσσαλονίκη

Δραστηριότητα

Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών απο θερμοπλαστικά 'η θερμοσκληρυνομενα υλικά. Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες πλαστικοποιήσση, συμφωνα με τις παραγγελίες των πελατών.